Usługi

Specjalizuję się w praktycznym rozwiązywaniu problemów między człowiekiem a bobrami poprzez:

 • instalowanie zabezpieczeń gruntów i budowli przed działalnością bobrów,

 • opracowywaniem planów zagospodarowania na obszarach, gdzie występują bobry,

 • opracowywaniem długotrwałych strategii gospodarowania bobrami w krajach i regionach,

 • szkolenia w sprawach bobrów, odnajdywania i inwentaryzacji stanowisk bobrów, obserwacji zmian w populacji, etc.

 • szeroko pojętą edukacją w sprawach bobrów i zmian przez nie wprowadzanych w środowisku, w tym obejmujących:

  • powadzenie wykładów, odczytów, warsztatów,

  • wydawanie publikacji, ulotek,

  • projektowanie i zakładanie ścieżek edukacyjnych, etc.,

  • prowadzenie turystyki przyrodoznawczej ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzanych przez bobry w środowisku.

Moje metody wykorzystują wyniki najnowszych badań i zostały przetestowane w praktyce w wielu sytuacjach w USA, Zachodniej Europie i w Polsce. Środki rozwiązujące konflikty między człowiekiem a bobrami wytrzymują niezwykle zmienne warunki środowiska, jak roztopy, susze, zalodzenie, umożliwiają na migracje zwierząt począwszy od małych ryb, skończywszy na bobrach i wydrach. Każde miejsce konfliktu między człowiekiem a bobrami jest inne - wymieniając tylko wielkość cieku, topografię, warunki środowiska przyrodniczego, etc. W celu osiągnięcia sukcesu niezwykle ważne jest znajomość biologii i zachowania bobrów, środków zabezpieczających (jak działają, co charakteryzuje prawidłowe środki zabezpieczające, jak je zakładać), znajomość ekologii cieków i podstawowych zasad konstrukcyjnych. Co więcej konieczne jest dostosowanie środków zabezpieczających do cech fizycznych i ekologicznych indywidualnych miejsc. Moją filozofię, strategie i usługi definiują atrybuty konieczne do osiągnięcia sukcesu - doświadczenie, elastyczność, wysoka jakość pracy oraz znajomość przyrody.