Jako prywatna firma zajmujemy się trwałym rozwiązywaniem konfliktów między człowiekiem i bobrami. Działamy na zlecenia osób fizycznych, firm i instytucji. Zaznaczamy, że zgodnie z obowiązującym prawem pierwszą instancją przy zgłaszaniu szkód, nowych stanowisk bobrów, wniosków o odszkodowania, wniosków o przesiedlenia, etc. są Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska (regionalne dane kontaktowe do znalezienia na stronie GDOŚ). W przypadkach naruszania prawa związanego z ochroną gatunkową bobrów lub innych zwierząt należy kontaktować się z najbliższym posterunkiem Policji lub Prokuraturą.