Bobrowisko / O bobrach / Biologia i ekologia bobrów / Rozmieszczenie w Polsce

Obecnie zwarta i najbardziej liczna populacja bobrów zajmuje część północno-wschodnią Polski. Począwszy od roku 1974, kiedy rozpoczęto realizację programu Aktywnej Ochrony Bobra inicjalne populacje pojawiły się praktycznie w całym kraju.

Rozmieszczenie bobrów w Polsce w 2002 roku, według zagęszczenia stanowisk w nadleśnictwach.