Nasze usługi

O nas » Nasze usługi

Specjalizujemy się w praktycznym rozwiązywaniu problemów między człowiekiem a bobrami poprzez:

 

 • instalowanie zabezpieczeń gruntów i budowli przed działalnością bobrów,
 • opracowywaniem planów zagospodarowania na obszarach, gdzie występują bobry,
 • opracowywaniem długotrwałych strategii gospodarowania bobrami w krajach i regionach,
 • szkolenia w sprawach bobrów, odnajdywania i inwentaryzacji stanowisk bobrów, obserwacji zmian w populacji, etc.
 • szeroko pojętą edukacją w sprawach bobrów i zmian przez nie wprowadzanych w środowisku, w tym obejmujących:
  • powadzenie wykładów, odczytów, warsztatów,
  • wydawanie publikacji, ulotek,
  • projektowanie i zakładanie ścieżek edukacyjnych, etc.,
  • prowadzenie turystyki przyrodoznawczej ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzanych przez bobry w środowisku.

 

Dzięki współpracy z polską organizacją - Towarzystwem Naukowym Castor, firmą Natural Systems, amerykańską firmą Beaver Deceivers Inc. i wszystkimi liczącymi się naukowcami i praktykami na świecie zajmującymi się bobrami nasze metody wykorzystują wyniki najnowszych badań i zostały przetestowane w praktyce w wielu sytuacjach w USA, Zachodniej Europie i w Polsce. Nasze środki rozwiązujące konflikty między człowiekiem a bobrami wytrzymują niezwykle zmienne warunki środowiska, jak roztopy, susze, zalodzenie, umożliwiają na migracje zwierząt począwszy od małych ryb, skończywszy na bobrach i wydrach. Każde miejsce konfliktu między człowiekiem a bobrami jest inne - wymieniając tylko wielkość cieku, topografię, warunki środowiska przyrodniczego, etc. W celu osiągnięcia sukcesu niezwykle ważne jest znajomość biologii i zachowania bobrów, środków zabezpieczających (jak działają, co charakteryzuje prawidłowe środki zabezpieczające, jak je zakładać), znajomość ekologii cieków i podstawowych zasad konstrukcyjnych. Co więcej konieczne jest dostosowanie środków zabezpieczających do cech fizycznych i ekologicznych indywidualnych miejsc. Naszą filozofię, strategie i usługi definiują atrybuty konieczne do osiągnięcia sukcesu - doświadczenie, elastyczność, wysoka jakość pracy oraz znajomość przyrody.