Czy bobrów jest za dużo w Polsce?

Pytania i odpowiedzi » Czy bobrów jest za dużo w Polsce?

Raczej powinno się postawić pytanie dla kogo jest za dużo bobrów? Bo dla nich samych - na pewno nie. Wszelkie wywody o tym, że populację bobrów trzeba zmniejszać dla ich własnego dobra są propagandą w czystej postaci, nie potwierdzoną żadnymi faktami naukowymi. Jeżeli dla kogoś bobrów jest za dużo - to czasem - dla człowieka, któremu bobry wyrządzają szkody. Szkody których można unikać. A fakty są następujące:

  1. Wśród bobrów, w miarę zwiększania się zagęszczenia pojawiają się standardowe mechanizmy samoregulacyjne, pozwalające na utrzymywanie populacji na optymalnym poziomie, m.in.:
    • Bobry są terytorialne i liczba potencjalnych miejsc do kolonizacji jest ściśle określona. Po osiągnięciu stanu "wysycenia" liczebność populacji nie wzrasta.
    • W populacjach zagęszczonych, w sytuacji braku nowych terytoriów do kolonizacji, znacznie zmniejsza się liczba urodzin, zaś młode, dojrzałe do rozrodu bobry mogą pozostawać z rodzicami i młodszym rodzeństwem przez następne lata. Dowodzi tego zwiększona liczebność stanowisk.
    • W przypadku braku wolnych miejsc w okolicy zdarza się również włączanie niespokrewnionych bobrów w poczet rodziny.
    • Skład i liczebność rodziny zależy również od jakości środowiska. Obserwuje się np. zmniejszenie liczby młodych lub całkowite powstrzymywanie się od rozrodu w przypadku słabego zaopatrzenia w pożywienie lub w warunkach silnego stresu.
  2. Szacunkowe analizy i porównania z innymi krajami wskazują, że obecna populacja bobrów w Polsce jest daleka od stanu wysycenia większości siedlisk. Na przykład na wielokrotnie mniejszej Litwie bobrów jest 3 razy więcej niż u nas (około 60 000).